18.88 EUR/m2 sa PDV-om

uvoz, veleprodaja i maloprodaja Bambusovog parketa
Naslovna | O nama | Prodaja | Postavljanje Bambus parketa | Karakteristike parketa | Galerija | eKatalog |
Eng

 

 
 

UPUTSTVO ZA POSTAVLJANJE BAMBUS PARKETA

1. PRIPREMA PODLOGE PRE POSTAVLJANJA PARKETA

Parket od bambusa je prirodno higroskopan, baš kao i drvo. Kako biste izbegli pucanje ili bubrenje parketa zbog širenja, i kako biste izbegli prekomerne razmake izmedu letvica, nužno da se uklone svi potencijalni izvori vlage, tako da mesto polaganja bude u potpunosti suvo pre postavljanja parketa. Takđe, podloga mora biti iznivelisana i ravna.

Temperatura u svim prostorijama mora biti izmedu 15-27 stepeni celzijusa, a relativna vlažnost između 35%-65%. Površina mora biti čista, bez prašine i peska, a sve neravnine ispravljene i poravnane, i ne veće od 3 mm na svaka 2 metra.

Pre pocetka montaže vlasnik, odnosno parketar, moraju biti sigurni da su ispunjeni svi uslovi navedeni u ovakvim uputstvima. Kada računate količinu potrebnog parketa dodajte barem 3%, zavisno o obliku prostorija zbog otpada. Svi mogući izvori vlage (vodovodne cevi, radijatori, hladnjaci, mašine za pranje veša ili suda) moraju biti pregledani i popravljeni u slučaju da iz nekog od njih curi voda. Betonske podloge moraju biti izlivene najmanje 60 do 90 dana pre postavljanja parketa, cak i duže u slučaju loših vremenskih uslova. Parket se, pre polaganja, mora aklimatizovati u prostoriji u kojoj će se polagati, barem 72 sata ranije i to raspakovan i složen na način koji omogućuje cirkulaciju vazduha među letvicama. Smestite kutije s parketima na sredinu prostorije, poduprite ih po ivicama i centru barem 10 cm od poda, te odmaknite od zidova, vrata, prozora i sunčeve svetlosti. Kutije stavite jednu na drugu do maksimalne visine 3-4 kartona. Ostavite dovoljno mesta od grupe do grupe (bar 10 cm) kako bi vazduh mogao nesmetano cirkulisati.

2. LEPLJENJE PARKETA

Postavite letvice paralelno sa najdužim zidom u prostoriji. Na dva mesta izmerite pravilan razmak od zida od 15 mm. Označite i povucite tanku liniju izmedu dve oznake. Zalepite prvi red i postavite fiksatore uza zid kako biste održali pravilan razmak. Nastavite sa postavljanjem s leva na desno. Lepak ne smete stavljati u zastore sa strane.

Razvucite samo onoliko lepka koliko možete postaviti u 45 minuta, što je 15 minuta postavljanja lepka i dodatnih 30 minuta za stvarno postavljanje parketa. Odgovornost parketara je da konstantno proverava lepljivost lepka, pa ako lepak više ne drži, mora se ukloniti i naneti novi.

Ne stavljajte letvice u lepak.

Pazite da kod postavljanja ne zatvorite sebi izlaz iz prostorije.

Nakon postavljanja ne ulazite u prostoriju bar 24 sata.

3. RAZVLAČENJE LEPKA

Držite se uputa navedenih na lepku za parkete. Često proveravajte lepljivost lepka. Za ugradnju je obavezno koristiti dvokomponentni poliuretanski lepak.

4. POČETAK POSTAVLJANJA

Parketi iz više pakovanja moraju se pregledati i uskladiti bojom i uzorkom. Pravilan razmak od 15mm od zida je nužan. Letvice postavljate s leva na desno. Tek kad je prvi red u potpunosti gotov, predite na drugi. Za postavljenje je nužan drveni čekić , kojim lagano kuckate po letvicama dok ne dođu na svoju poziciju.

Ukoliko lepilo kapne na površinu parketa, odmah ga obrišite sa mokrom krpom. Lepak ne sme ući u bočne otvore ili na jezičak parketa.

5. POSTAVLJANJE PODA

Nastavite sa polaganjem letvica. Budite sigurni da postoji potpuni kontakt između parketa i lepka. Parketi bi trebali biti zalepljeni medusobno sa lepljivom trakom kako bi ste ih osigurali od micanja tokom postavljanja. Traka se ne sme uklanjati barem 24 sata od postavljanja. Traka bi trebala držati parket na mestu dok se lepak u potpunosti ne osuši.

Na otvorima vrata potrebno je postaviti prag kako bi ste zaštitili ivice parketa, te ostvarili dekorativni prelaz iz jednog tipa poda u drugi.

6. POSTAVLJANJE ZADNJEG REDA

Najčešće će kompletan zadnji red morati biti odrezan kako bi bio dovoljno uzak da odgovara preostalom prostoru. Ukoliko je to slučaj, pratite sledeću jednostavnu proceduru:

Postavite red letvica, nezalepljen, sa jezičkom prema zidu, direktno iznad zadnje postavljenog reda. Uzmite letvicu koju želite montirati, te je okrenite s licem prema dole i sa jezičkom suprotno od zida. Odmaknite je od zida tačno 15mm (možete koristiti jednu letvicu postavljenu vertikalno, pošto je debljina parketa tačno 15mm). Označite na početku i na kraju letvice poziciju gde prestaje zadnje montirani red parketa, pa spojite oznake i odsecite letvicu tačno na tom mestu. Zalepite zadnju letvicu i postavite fiksatore koji će letvicu držati odmaknutu od zida tačno 15mm.

Ne hodajte po podu barem 24 sata.

7. ZAVRŜETAK

Nakon što je sav parket postavljen, postavite lajsne.

UGRADNJA PARKETA BEZ LEPLJENJA

Ovakav postupak ugradnje je veoma pogodan i ekonomičan za velike stambene prostore i poslovne objekte, zbog uštede na vremenu i poštovanju samih rokova izgradnje. Ugradnja bambusovog parketa na ovaj ( plivajući ) način, je naročito korisna za investitore jer bez lepljenja uz pomoć metalnih opruga brzina ugradnje u stanove je i do tri puta kraća nego prilikom postupka lepljenja bilo kog drugog parketa. Sama završna fabrička obrada bambusovog parketa dodatno ubrzava ceo proces ugradnje, jer nema potrebe za hoblovanjem, lakiranjem i skupljanjem otpada koji je potrebno ukloniti nakon ugradnje. Takode, ukoliko se desi da se nijanse letvica razlikuju i parketar pogreši u odabiru, letvice se mogu izvaditi i zameniti bez posledica, jer letvice nisu premazivane lepkom I na taj način oštećene.

Znači, parket se slaže na suvu i iznivelisanu podlogu, kao i kod postupka ugradnje lepljenjem. Na tako ravnu, suvu podlogu postavlja se folija tako da se pokrije oko 80 mm visine zida, koja ce biti pokrivena soklom. Debljina sokli treba da bude manja od 14 mm. Razmak od zida je 15 mm, letvice se slažu takode od najdužeg zida s leva na desno. Povremeno je potrebno drvenim čekićem kuckati letvice, kako bi došle u svoju poziciju.

Funkcija metalnih opruga je zapravo da pomognu da parket "diše", a da se prilikom širenja I skupljanja usled klimatskih uslova parket ne diže ili ne pomera. Opruge drže parket stalno utegnutim i ukoliko se vlažnost vazduha u prostoriji menja, opruge ne dozvoljavaju parketu bilo kakvo pomeranje, već i one "dišu" sa parketom.

  

Između parketa I zida je dakle, neophodno postaviti opruge I to na jedan metar, 2- 3 opruge, koje se prekrivaju na kraju samog procesa slaganja lepim lajsnama.

Business Group preporučuje svim kupcima ovaj način ugradnje!

NAPOMENA: Kod novoizgrađenih objekata, postavljanje parketa od bambusa je jedan od zadnjih poslova pre useljenja. Nismo odgovorni za loše obavljeni posao uzrokovan nepripremljenom podlogom odnosno uslovima u prostoriji u kojoj se parket postavlja.

NAKON UGRADNJE OBAVEZNO OBAVITI KONTROLU ZAVRŜENOG POSLA!

 

 
 

 

 

 

 

 

Naziv boje: Golden Amber,                         Završni sloj: sjaj, mat Dimenzije: 920*110*15mm

 
  dalje  

 

 

Naziv boje: Golden Amber,                         Završni sloj: mat
Dimenzije: 960*96*15mm

 
  dalje  

 

 

 
 

Naziv boje: White           Magnolia,                     Završni sloj: sjaj , mat    Dimenzije: 920*110*15mm

 
  dalje 
 
 

Naziv boje: White           Magnolia,                     Završni sloj: mat    Dimenzije: 960*96*15mm

 
  dalje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NOVI SAD 21000,
SRBIJA
Bulevar Cara Lazara 102/30
tel:    021/6519-777
fax:    021/6519-778

mob:  063/68-73-74
e-mail: businessgroup.srb@gmail.com


 
  dalje  

 

Design  by HelenOfTroy